1. Informacje ogólne Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez osóby fizycznej (dalej w skrócie „Użytkownika”) w związku z korzystaniem przez Użytkownika strony internetowej https://www.rowerlab.pl(dalej w skrócie „Strona”);
 2. Administratorem danych osobowych zawartych jest: Nazwa podmiotu gospodarczego: Ecaterina Dudoglo; Nazwa skrócona podmiotu gospodarczego: RowerLab Ecaterina Dudoglo; NIP: 8982259323; Regon: 386688425; Adres siedziby: Plac Świętego Macieja 7a, 50-244, Wrocław Adres sklepu: plac Świętego Macieja 7A, 50-244, Wrocław Adres poczty elektronicznej: rower.lab@gmail.com (dalej w skrócie „RowerLab”);
 3. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie „Rozporządzenie”). Aby zobaczyć całą treść Rozporządzenia, naciśnij tutaj.
 4. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkownika, odwiedzającej Stronę, oraz Użytkownika, korzystającego z formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.rowerlab.pl/kontakt(dalej w skrócie „Formularz”);
 5. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować Użytkownika w związku z korzystaniem Strony. W zależności do działań podejmowanych na Stronie, informacje te mogą obejmować różne zestawy danych: w przypadku Użytkownika korzystającego Stronę może to być numer IP, numer identyfikacyjny urządzenia, oznaczenie przeglądarki, informacje o akceptacjach i wrażonych zgodach, informacje o działaniach podejmowanych przez Użytkownika na Stronie; w przypadku Formularza dane mogą zawierać: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, temat korespondencji, treść wiadomości oraz datę i czas przesłania wiadomości;
 6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez RowerLab wyłącznie w zakresie niezbędnym dla następujących celów: umożliwienie kontaktu z pracownikami RowerLab za pomocą Formularza; ułatwienie korzystania z funkcji dostępnych na Stronie; zapewnienie sprawnego funkcjonowania Strony; ochrony przed szkodliwym działaniem robotów internetowych.
 7. W przypadku nawiązania z RowerLab kontaktu drogą mailową lub za pośrednictwem Formularza podane przez Użytkownika dane (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, temat korespondencji, treść wiadomości) są przez RowerLab przechowywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika. Zgromadzone w ten sposób dane RowerLab usuwaje, gdy ustanie cel ich przechowywania, lub ogranicza przetwarzanie, jeżeli istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania.
 8. W odniesieniu do Użytkownika danych osobowych przysługują Użytkowniku względem następujące prawa: prawo do informacji, prawo do sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 9. Ponadto przysługuje Użytkowniku prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorującego ochronę danych w związku z przetwarzaniem Użytkownika danych osobowych.
 10. Strona korzysta z plików cookies (ciasteczka). Szczegółowe informacje o tym, czym są pliki cookie i jakie pliki cookie wykorzystuje Strona, można znaleźć tutaj.
 11. Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania Formularzy, w określonych przypadkach Strona korzysta z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 12. Strona korzysta z oferty Google Maps. Dzięki temu jest możliwe wyświetlanie interaktywnej mapy bezpośrednio na Stronie, umożliwiając Użytkowniku wygodne korzystanie z funkcji map. Po wejściu na Strona firma Google otrzymuje informację, że odwiedził Użytkownik odpowiednią podstronę Strony. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, przez które Użytkownik zalogowan, czy konto użytkownika w ogóle nie istnieje. Jeżeli jest Użytkownik zalogowan na koncie Google, dane zostają przyporządkowane bezpośrednio do Użytkownika konta. Jeżeli nie życze sobie Użytkownik przyporządkowania według swojego profilu w Google, przed aktywacją przycisku należy się wylogować. Google zapisuje Użytkownika dane jako profile korzystania i wykorzystuje je do celów marketingowych, badania rynku i/lub dostosowania treści strony internetowej do potrzeb użytkownika. Analiza taka dokonywana jest w szczególności (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu prezentacji reklam dostosowanych do preferencji użytkownika oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Użytkownika aktywnościach na naszej stronie. Przysługuje Użytkowniku prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkownika, przy czym w celu wykonania tego prawa należy zwrócić się do Google. Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez operatora wtyczki znajdą Państwo w oświadczeniach operatora o ochronie prywatności. Dostępne są tam również dalsze informacje dotyczące Państwa praw i możliwości dokonania ustawień celem ochrony Państwa prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i podlega regulacjom EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 13. RowerLab zastrzegaje sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 14. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są dane osobowe Użytkownika przez RowerLab, proszę o kontakt poprzez formularz lub e-mail lab@gmail.com