Reklamacja i zwroty

Na wszystkie produkty zakupione w sklepie rowerlab.pl przysługują Ci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym przez okres 2 lat od daty zakupu.

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient, ale także w trakcie późniejszego użytkowania znajdzie w nim wady fabryczne, Klient powinien odesłać go wraz z wypełnionym formularzem Formularz reklamacyjny wysłać przesyłką pocztową lub kurierską na adres sklepu:

RowerLab Ecaterina Dudoglo
Plac Świętego Macieja 7a,
50-244 Wrocław

UWAGA: RowerLab nie ponosi odpowiedzialność za służbę kurierską. Z naszej strony rowery wraz z paczkami zostają bardzo dobrze zabezpieczone folią i kartonem. Przed odebraniem przesyłki od kuriera sprawdź, czy karton i opakowanie produktu nie są uszkodzone. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, odmów w przyjęciu paczki – w takiej sytuacji pilnie poinformuj nas o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.

W przypadku przyjęcia przesyłki z uszkodzeniem należy spisać protokół szkody w obecności kuriera, kurier musi podpisać protokół. W ten sposób można dostać odszkodowanie (protokół trzeba spisać i zgłosić do służby kurierskiej w ciągu 2 godzin). Paczka jest zabezpieczona na kwotę wartości roweru.
Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, pokrywa sklep RowerLab.
Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu i dołączyć odręczny lub jako wydruk komputerowy formularz reklamacyjny (opis wady produktu).
Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
Sklep internetowy jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru, w przypadku zakupu przez Internet. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, uzupełnij formularz Formularz do zwrotu wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

RowerLab Ecaterina Dudoglo
Plac Świętego Macieja 7a,
50-244 Wrocław

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon.
Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
Rowery można zwrócić tylko w przypadku niezarejestrowania.
Zwrot jest niemożliwy, w przypadku gdy, produkty  zostały otwarte lub rozpieczętowane, produkty otrzymane ponad 14 dni temu, produkty zwrócone w niezadowalającym stanie.
Zwrot towaru zakupionego na fakturę będzie możliwy jedynie, jeżeli zakup jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego (ustawy o prawach konsumenta (rozdział 5, art. 38a);