Zakup na Leasing

Procedura kupna w leasing, zwana również leasingiem, jest procesem, w którym firma leasingowa (lub bank leasingowy) udziela klientowi finansowania na zakup określonego przedmiotu, takiego jak rower, sprzęt sportowy. Klient zobowiązuje się do regularnych płatności leasingowych zgodnie z ustalonym harmonogramem, a przedmiot leasing pozostaje własnością firmy leasingowej przez cały okres trwania umowy.

Oto kroki, jakie zazwyczaj są wymagane w procesie kupna w lizingu:
1. Wybór przedmiotu leasing: Klient wybiera przedmiot, który chce zakupić w leasing.
2. Weryfikacja zdolności kredytowej: Firma leasingowa przeprowadza wstępną weryfikację zdolności kredytowej klienta, aby ocenić, czy klient jest w stanie spłacić leasing.
3. Ustalenie warunków leasingu: Firma leasingowa ustala warunki leasingu, takie jak długość umowy, wysokość opłat leasingowych, wysokość wpłaty własnej, koszty ubezpieczenia itp.
4. Podpisanie umowy: Klient podpisuje umowę leasingową, która określa warunki umowy oraz prawa i obowiązki klienta i firmy leasingowej.
5. Dostawa przedmiotu: Firma leasingowa zakupuje przedmiot lizingu i dostarcza go klientowi.
6. Płatności leasingowe: Klient dokonuje regularnych płatności leasingowych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
7. Zakończenie umowy: Po zakończeniu umowy klient ma zwykle kilka opcji, takich jak wykup przedmiotu leasing, zwrócenie przedmiotu leasingu lub przedłużenie umowy.

Procedura kupna w leasing może różnić się w zależności od rodzaju przedmiotu lizingu. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie przeczytać warunki i upewnić się, że są one zrozumiałe i akceptowalne.
Firma dostarczająca usługi leasing jest Santander Leasing (Grupa Santander Bank Polska).ea